Podział fotografii i zastosowanie

Fotografia aer.im, to działalność skupiajaca się na 4 głównych sektorach. Granica w ich podziale jest iluzoryczna, ponieważ można je dowolnie łączyć tworząc zamierzony, doskonały efekt. Aby dowiedzieć się więcej, rozwiń wybraną grupę.

Fotografia panoramiczna

Fotografia panoramiczna to:

Panorama ma za zadanie pokazanie rozległego krajobrazu, otoczenia. Dlatego rozumienie słowa panoramy ma różnorodne znaczenie.
Panoramy mogę być blokowe, czyli obejmujące powiększony obszar widoku złożony z wielu zdjęć, tworząc płaską fotografię.
Cylindryczne - obejmujące widok dookoła miejsca, w którym się znajdujemy, zamykając go, lecz bez pełnego obrazu góry i dołu (zenit i nadir).
Sferyczne - w tej wersji wszystko jest widoczne dookoła punktu, w którym zostało zrobione zdjęcie. Zarówno dookoła jak i góra oraz dół. Pełny widok, jakbyśmy znajdowali się w szklanej kuli w danym miejscu.
Każdą panoramę można przygotować w taki sposób, aby była wzbogacona o dodatkowe opisy i punkty aktywne.

Przykłady zastosowania:
 • Pokazanie powiększonego widoku pomieszczenia lub środowiska. Może to być obiekt lub zdjęcie pewnej grupy ludzi. Fotografia ta daje możliwość pokazania detali, większej szczegółowości, a także możliwość wydruku tego zdjęcia w dobrej jakości,
 • Najprostsze pokazanie okolicy, tzw "płaskie zdjęcie dookoła",
 • Dokładne pokazanie okolicy punktu, w którym zdjęcie jest wykonane, może to być jakiś punkt widokowy, przedstawienie pomieszczenia np. pokoje hotelowe. Jedno z zastosowań, to np. przedstawienie danego miejsca przed remontem, w trakcie i po, dzięki czemu możemy zobaczyć różnicę i efekt. Zwykłe zdjęcie nie odda klimatu przebywania w tym miejscu.
 • Panoramy samochodowe, to głównie pokazanie wnętrza samochodu. Osoba oglądająca odnosi wrażenie, jakby była w środku. Dodatkowo można taką fotografię wzbogacić o zdjęcia szczegółowe wewnątrz samochodu. Idealne do salonów sprzedaży lub sprzedaży indywidualnej.

Wirtualne spacery

Wirtulne spacery dzielą się na dwie grupy:

Wirtualne spacery (wycieczki), to połączenie wielu zdjęć w jedną spójną interaktywną prezentację.Prezentacja taka mocno oddaje klimat danego miejsca, okolicy, zachęca do odwiedzenia tego miejsca na żywo. Mozliwe jest także oznaczenie danych punktów, miejsc dodatkowymi zdjęciami, opisami obiekatmi 3D lub filmami.

Przykładowe zastosowanie:
 • prezentacja danego pomieszczenia, grupy pomieszczeń w danym budynku czy kompleksie budynków,
 • zaprezentowanie większej okolicy, mogą to być zabytki w danej gminie, mieście, punkty widokowe, szlaki piesze lub rowerowe, a także to samo miejsce, ale w różnych odstępach czasu.

Fotografia reklamowa

Fotografia reklamowa aer to głównie:

Przykładowe zastosowanie:
 • Wykonanie odpowiednich zdjęć wybranego przedmiotu, obiektu do katalogów, na aukcję, na potrzeby reklamy,
 • Fotografie samochodu z zewnątrz i wewnątrz, zdjęcia na potrzeby sprzedaży samochodu, zdjęcia archiwalne lub pamiątkowe,
 • Fotografia wybranego obiektu np. pucharu, nagrody, statuetki z możliwością obracania go wokół własnej osi.

Fotografia interaktywna

Fotografia interaktywna, to przygotowanie zdjęć w odpowiedniej formie i dzieli się na:

Fotografia interaktywna, to zdjęcia dynamiczne wydarzeń, miejsc.

Przykładowe zastosowanie:
 • pamiątkowe zdjęcia danej grupy ludzi, np. konferencje, wesela, imprezy, życzenia (forma wirtualnej kartki),
 • pamiątkowe lub porównawcze zdjęcie miejsca, np. wykonane na placu budowy podczas kolejnych etapów lub miejsca w poszczególnych porach roku,
 • opisanie danego miejsca, okolicy z naniesieniem oznaczeń, szczegółów, np. tereny inwestycyjne, opisanie lokalizacji danego domu, osiedla itp.
 • zdjęcia z powietrza pokazujące panoramę okolicy, widok z góry, wysokość od ok. 30-90m.