Fotografia interaktywna

Fotografia interaktywna, to przygotowanie zdjęć w odpowiedniej formie i dzieli się na:

Fotografia interaktywna, to zdjęcia dynamiczne wydarzeń, miejsc.

Przykładowe zastosowanie:

  • pamiątkowe zdjęcia danej grupy ludzi, np. konferencje, wesela, imprezy, życzenia (forma wirtualnej kartki),
  • pamiątkowe lub porównawcze zdjęcie miejsca, np. wykonane na placu budowy podczas kolejnych etapów lub miejsca w poszczególnych porach roku,
  • opisanie danego miejsca, okolicy z naniesieniem oznaczeń, szczegółów, np. tereny inwestycyjne, opisanie lokalizacji danego domu, osiedla itp.
  • zdjęcia z powietrza pokazujące panoramę okolicy, widok z góry, wysokość od ok. 30-90m.

Wybrane przykłady:


ASSChem - XXXIV OSCh - interaktywnie

Gmina Iłowa - Tereny Inwestycyjne S.A.G.

Zalew Klików - panorama okolicy